कृषि विभाग, महाराष्ट्र शासन आपले स्वागत करीत आहे.
                     

:: नविन काय ?

कृषि विभागाच्या संकेतस्थळाचे परिपत्रक दि. ०७.०५.२०१३
ई-निविदा परिपत्रक २६.०७.२०१३
किसान SMS सेवेची नोंदणी करणेबाबत
NeGPA हार्डवेअर समस्या नोंदविण्यासाठी नमूना
NeGPA केंद्र शासनाकडून टोनर खरेदीबाबत सूचना
कृषि सेवा गट अ स्थायी घोषित आदेश
सन २०१४ मधील बदलीपात्र अधिकारी
सर्व गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या रजा मंजूरीबाबत परिपत्रक
दि. १.१.२०११ स्थित कृषि पर्यवेक्षकांचे ज्येष्ठता सूची
संचालक फलोत्पादन अंतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष पदांच्या अटी व शर्ती
फलोत्पादनाच्या आकस्मिक नियोजना साठी सल्ला
पाणलोट प्रकल्पांसाठी संनियंत्रण व मूल्यमापन माहिती प्रणाली
म.कृ.से गट अ संवर्गातील अधिका-यांच्या सार्वत्रिक बदल्या २०१४
सा.रा.से गट-ब संवर्गातील सहायक प्रशासन अधिका-यांच्या सार्वत्रिक बदल्या
म.कृ.से गट ब कनिष्ठ संवर्गातील कृषि अधिका-यांच्या सार्वत्रिक बदल्या
म.कृ.से गट ब संवर्गातील अधिका-यांच्या सार्वत्रिक बदल्या
गट अ अधिका-यांसाठी यंशदा येथे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण कार्यक्रम
सल्लागार व तंत्र सहाय्यक कंत्राटी पद्धतीने भरणेबाबत
५४ व्या सेवा प्रवेशोत्तर परिक्षेचे निकालाबाबत
वर्ग २ मधून वर्ग १ पदोन्नती बंधपत्र मागणी
५५ व्या सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षेचे वेळापत्रक
पुणे विभागांतर्गत सल्लागार व तंत्रसहाय्यकांची थेट मुलाखत
अ.कृ.अ बदल्या २०१४
सल्लागार व तंत्र सहाय्यक कंत्राटी पद्धतीने भरणेबाबत कोल्हापूर
कृषि पणन तज्ञ पदासाठीच्या प्रतिक्षा यादी तयार करणे बाबत
कंत्राटी पद्धतीने लेखा अधिकारी भरणेबाबत
सल्लागार व तंत्र सहाय्यक कंत्राटी पद्धतीने भरणेबाबत औरंगाबाद विभाग
सल्लागार व तंत्र सहाय्यक कंत्राटी पद्धतीने भरणेबाबत लातूर विभाग
 
[  ऍक्रोबँट रिडर डाऊनलोड ]

Visitor Number   13232758  

साईट मॅप   ।।  मदत ।।  वापरण्याच्या अटी  ।।  संपर्क ।।  प्रतीक्रिया

सुरक्षित © 2007 कृषी विभाग 
हे पोर्टल राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केंद्र (एन.आई.सी)   यांनी  डिजाइन केले आहे. 
अपेक्षीत मॉनीटर सेटींग 1024 X 768 रिजोल्यूशन .