कृषि विभाग, महाराष्ट्र शासन आपले स्वागत करीत आहे.
                     

:: नविन काय ?

कृषि विभागाच्या संकेतस्थळाचे परिपत्रक दि. ०७.०५.२०१३
ई-निविदा परिपत्रक २६.०७.२०१३
किसान SMS सेवेची नोंदणी करणेबाबत
NeGPA हार्डवेअर समस्या नोंदविण्यासाठी नमूना
स्वयांचलीत हवामान केंद्र पी.पी.पी तत्वावर उभारण्याबाबतची निविदा
Time Extension for Installation of AWS Tender
जिल्हास्तर सल्लागार मुलाखत बाबत औरंगाबाद विभाग
जिल्हास्तर सल्लागार व तंत्र सहाय्यक भरती औरंगाबाद विभाग
जैविक निविष्ठांच्या कार्यपद्धती बाबत मार्गदर्शक सूचना
भाडेतत्वावर फार्म मशीनरी बँक स्थापन करनेबाबत
जिल्हास्तर सल्लागार व तंत्र सहाय्यक जाहिरात लातूर विभाग
आदेश क्र. २०८४ दिनांक.१५.०९.२०१४
आदेश क्र. २०८५ दिनांक.१६.०९.२०१४
आदेश क्र. २०८६ दिनांक.१६.०९.२०१४
शेतकरी मासिक ॲन्ड्राईड अॅप इंग्रजी
शेतकरी मासिक ॲन्ड्राईड अॅप मराठी
 
[  ऍक्रोबँट रिडर डाऊनलोड ]

Visitor Number   13691486  

साईट मॅप   ।।  मदत ।।  वापरण्याच्या अटी  ।।  संपर्क ।।  प्रतीक्रिया

सुरक्षित © 2007 कृषी विभाग 
हे पोर्टल राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केंद्र (एन.आई.सी)   यांनी  डिजाइन केले आहे. 
अपेक्षीत मॉनीटर सेटींग 1024 X 768 रिजोल्यूशन .