कृषि विभाग, महाराष्ट्र शासन आपले स्वागत करीत आहे.
                     

:: नविन काय ?

कृषि विभागाच्या संकेतस्थळाचे परिपत्रक दि. ०७.०५.२०१३
ई-निविदा परिपत्रक २६.०७.२०१३
किसान SMS सेवेची नोंदणी करणेबाबत
NeGPA हार्डवेअर समस्या नोंदविण्यासाठी नमूना
Final Time Extension for Installation of AWS Tender
जैविक निविष्ठांच्या कार्यपद्धती बाबत मार्गदर्शक सूचना
भाडेतत्वावर फार्म मशीनरी बँक स्थापन करनेबाबत
शेतकरी मासिक ॲन्ड्राईड अॅप
शेतकरी मित्र पुस्तिका २०१४
आयुक्त कृषि पुणे व सु.सिं उत्पादक यांच्या मध्ये करावयाच्या कारनामा
कृषि यांत्रीकीकरण उपअभियान घटक ३ बाबत मार्गदर्शक सूचना
देयक कर्जे व अग्रिमे यांची ऑनलाईन पध्दतीने करण्याची संगणक प्रणालीबाबत
हवामान आधारित फळ पीक विमा योजना २०१४-१५
हवामान आधारित फलपिक विमा योजना गरपीट या हवामानधोक्या संबंधी
कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियान अनुदान वाटप
आदेश क्र.५७
 
[  ऍक्रोबँट रिडर डाऊनलोड ]

Visitor Number   14558499  

साईट मॅप   ।।  मदत ।।  वापरण्याच्या अटी  ।।  संपर्क ।।  प्रतीक्रिया

सुरक्षित © 2007 कृषी विभाग 
हे पोर्टल राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केंद्र (एन.आई.सी)   यांनी  डिजाइन केले आहे. 
अपेक्षीत मॉनीटर सेटींग 1024 X 768 रिजोल्यूशन .