कृषि विभाग, महाराष्ट्र शासन आपले स्वागत करीत आहे.
                     

:: नविन काय ?

कृषि विभागाच्या संकेतस्थळाचे परिपत्रक दि. ०७.०५.२०१३
ई-निविदा परिपत्रक २६.०७.२०१३
किसान SMS सेवेची नोंदणी करणेबाबत
NeGPA हार्डवेअर समस्या नोंदविण्यासाठी नमूना
शेतकरी मासिक ॲन्ड्राईड अॅप
शेतकरी मित्र पुस्तिका २०१४
देयक कर्जे व अग्रिमे यांची ऑनलाईन पध्दतीने करण्याची संगणक प्रणालीबाबत
संगणक निर्लेखन आदेश पत्र
सन २०१५-१६ कृषि यांत्रिकीकरणाचा वार्षिक कृती आराखडा अशापत्र
वर्ग ३ मधील बदलीपात्र कर्मचा-यांची माहिती कोल्हापूर विभाग २०१५
नागपूर विभागातील वर्ग-३ संवर्गातील बदली पात्र कर्मचा-यांची यादी २०१५
सन २०१५ मधील बदलीपात्र अधिकारी
सन २०१४-१५ चे गोपनीय अहवाल प्रतिवोदित व पुनर्विलोकित करण्याबाबत
शेतावरील पाणी व्यस्थापण २०१५-१६ नोंदणी नुतनीकरण अटी व शर्ती
जलसंधारण कार्यक्रमांतर्गत खोल सलग समपातळी चराची कामे हाती घेणेबाबत
नाशिक विभागातील वर्ग-३ संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचा-यांची यादी २०१५
अमरावती विभागातील वर्ग-३ संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचा-यांची यादी २०१५
बांधावर खत वाटप उपक्रम राबविणे बाबत २०१५-१६
 
[  ऍक्रोबँट रिडर डाऊनलोड ]

Visitor Number   15412765  

साईट मॅप   ।।  मदत ।।  वापरण्याच्या अटी  ।।  संपर्क ।।  प्रतीक्रिया

सुरक्षित © 2007 कृषी विभाग 
हे पोर्टल राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केंद्र (एन.आई.सी)   यांनी  डिजाइन केले आहे. 
अपेक्षीत मॉनीटर सेटींग 1024 X 768 रिजोल्यूशन .