कृषि विभाग, महाराष्ट्र शासन आपले स्वागत करीत आहे.
                     

:: नविन काय ?

कृषि विभागाच्या संकेतस्थळाचे परिपत्रक दि. ०७.०५.२०१३
संगणक निर्लेखन आदेश पत्र
तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार
कृषि विभाग
राकृवियो संकेतस्थळावरील फसवी जाहिरात
पिकांच्या उत्पादन खर्चात बचत करण्याच्या उपाय योजना
पिक उत्पादकतेत स्थैर्य राखत उत्पादन खर्चात बचत
प्रधानमंत्री पीकविमा योजना खरीप हंगाम २०१६ नुकसान पंचनामा कार्यपद्धती
कीड रोग व्यवस्थापन परिपत्रक २०१६-१७
कम्बाइन हारवेस्ट व इतर यंत्राची तपासणी केलेली यादी
सल्लागार नियुक्ती इन्विटेशन अनुप्रयोग
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम २०१६ १७ करिता शासन निर्णय
लेखापाल निकाल 2016
दि.६-८-२०१६ रोजीची कृषि सेवक परीक्षा व निवडयादी रद्द केल्याबाबत निवेदन
सेवा हमी कायदा आधिसूचना
वसुंधरा प्रकल्पकरीता सनदी लेखापालांची नियुक्ती
वसुंधरा पाणलोट विकास IWMP भरती यंत्रणा
कृषिसेवक भरती निवेदन व उमेदवार यादी प्रशासन भरती मध्ये पहावी.
For Krishi Sevak nivedan list plz visit www.krishi.maharashtra.gov.in
प्रधानमंत्री कृ.सिं. योजना २०१७-१८ उत्पादक नोंदनीसाठीच्या अटी व शर्ती
IWMP एप्रिल २०१७ मध्ये भरती
एम.ए.सी.पी कृषि पणन तज्ञ भरती 2017.
 
[  ऍक्रोबँट रिडर डाऊनलोड ]
CROPSAP

Visitor Number   23763709  

साईट मॅप   ।।  मदत ।।  वापरण्याच्या अटी  ।।  संपर्क ।।  प्रतीक्रिया

सुरक्षित © 2007 कृषी विभाग 
हे पोर्टल राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केंद्र (एन.आई.सी)   यांनी  डिजाइन केले आहे. 
अपेक्षीत मॉनीटर सेटींग 1024 X 768 रिजोल्यूशन .